سنگ بازالت
09
بهم

سنگ بازالت

سنگ بازالت: نوعی سنگ،آتشفشانی است که دارای محتوای سیلیس کم ، رنگ تیره و نسبتا غنی از آهن و منیزیم

Read More