28
فرو

سنگ های شفابخش، خرافات یا واقعیت؟!

سنگ های شفابخش، خرافات یا واقعیت؟!

سنگهاى شفابخش براى کودکان به راستى سنگهاى هدایاى از جانب زمین هستند . به نظر مى رسد که کودکان

نوعى جاذبه و گرایش طبیعى نسبت به سنگها دارند و دلشان مى خواهد هر نوع سنگ یا کریستالى را از زمین

برداشته و آن را به طور کامل کشف کنند . در این گونه مواقع ، آنها تمام حواس خود را بکار مى گیرند و

دوست دارند بفهمند هر کریستالى به چه چیزى شباهت دارد ، آن را با سرانگشتان خود لمس مى کنند ،

یا حتى کریستال را به سایر نقاط بدن خود مى مالند .

کنجکاوی


آنها کنجکاوند که بدانند وقتى که یک کریستال به زمین یا درون آب مى افتد چه صدایى مى دهد ، و یا چه بو و

مزه اى دارد .بعضى کودکان از حواس فراوانى خود استفاده مى کنند تا بگویند که کریستالها به آنها چه مى گویند

. حتى بدون اینکه آموزشى به آنها داده شده باشد به گونه اى اسرارآمیز ، از سنگها براى درمان خود استفاد

ه مى کنند . بچه ها خیلى سریع مى توانند نسبت به …


نیروى درمانى سنگها واکنش نشان دهند .فرزندان خود را به فروشگاههاى سنگ و جواهر آلات و سنگهاى

معدنى ، نمایشگاهها و موزه هاى سنگهاى قیمتى ، یا مناطقى مثل غارها و معادن ببرید و بگذارید سنگ

کریستالى را که دوست دارند بردارند . آنها اغلب اوقات کریستالهایى را که براى بهبود و درمان آنها

مفید است انتخاب مى کنند .
كانى ها و سنگ هاى با ارزش به علت ساختار اتمى كامل و انرژى بسیارى كه دارند و نورهاى ناب

رنگى و درخشان كه از خود مى تابانند در كنار دانش پزشكى، بدون خطرآفرینى مى توانند اثرهاى مثبتى

بر جاى بگذارند. ولى این حرف دلیل بر این نیست كه سنگ ها به تنهایى معجزه مى كنند، بلكه این سنگ

ها همراه و در كنار درمان هاى پزشكى تأثیرات مفیدى را بر بیمارى ها دارند.   ارتعاشات متغیر در حوزه

بدن تعادل جسم و جان را به هم مى ریزد و این ناهماهنگى است كه باعث بیمارى مى شود. در این زمان

است كه مى توان با كمك گرفتن از ارتعاشات كانى ها و سنگ هاى باارزش، این ناهنجارى هاى به وجود

آمده را كنترل كرد و هماهنگى لازم را در جسم و جان دوباره ایجاد كرد.


درمان با سنگ هاى شفابخش و باارزش براى زن و مرد و كودك نیز در هر سنى مناسب است و هیچ

خطرى ندارد. در صورتى كه این كار با آگاهى و دانش لازم انجام شود . خاصیت این سنگ ها عمدتأ

به خاطر این است که مى تواند هر نوع احساس منفى را از وجود شخص بیرون بکشد و ضمیر او را

پاک و شفاف کند .

مورد کودکان

در مورد کودکان مى تواند اضطراب و آشفتگى ناشى از بلوغ ، یا هر نوع غم و افسردگى مربوط به

شکست تحصیلى ، یا شنیدن اخبار ناخوشایند مثل طلاق یا مرگ ، و غیره را در آنها از بین ببرد .

یاقوت ارغوانى در این گونه موارد تمام احساسات منفى را به طرف خود جذب مى کند و به کودک آرامش

مى بخشد . براى بچه هایى که ناتوانى هاى گوناگون دارند و یا دچار مشکلات جسمى و روحى هستند چند

تکه سنگ یاقوت ارغوانى در اتاق آنها باعث مى شود این نیروهاى منفى از وجود آنها تخلیه شود و

اتاق آنها به یک وضعیت آرام و متعادل برگردد . براى درمان دردهاى موضعى ، سنگ یاقوت

ارغوانى را به طور مستقیم به مدت ۲۰ دقیقه در روى محل درد یا اطراف آن بگذارید تا تسکین یابد.

سنگ های شفابخش، خرافات یا واقعیت؟!